Ja t'has registrat? Iniciar sessió

Registra't a El Meu Clínic

Vol donarse d'alta com a pacient o com a tutor d'un pacient?

Un cop registrat com a pacient, pot afegir un pacient en el seu càrrec.

Les dades requerides son les dades personals del tutor del pacient representat de El Meu Clínic.

Tipus de document
  • El número d'identificació fiscal o NIF es constitueix del nombre del seu document nacional d'identitat seguit del corresponent codi o caràcter de verificació, constituït per una lletra majúscula. El número d'identificació per a estrangers o NIE és l'equivalent al NIF per a ciutadans estrangers amb residència espanyola. El número d'identificació fiscal o NIF es constitueix del nombre del seu document nacional d'identitat seguit del corresponent codi o caràcter de verificació, constituït per una lletra majúscula. El número d'identificació per a estrangers o NIE és l'equivalent al NIF per a ciutadans estrangers amb residència espanyola.
  • El número d'identificació CAT Salut és el conjunt de regles (expressades amb números i / o lletres) que, de forma individual i unívoca, permet identificar cada persona acreditada del CatSalut. Es troba a la targeta sanitària individual. El número d'identificació CAT Salut és el conjunt de regles (expressades amb números i / o lletres) que, de forma individual i unívoca, permet identificar cada persona acreditada del CatSalut. Es troba a la targeta sanitària individual.
El nombre d'historial clínic es troba en l'informe de la vida laboral en el camp Número de la seguretat social El nombre d'historial clínic es troba en l'informe de la vida laboral en el camp Número de la seguretat social

Ha de tenir un mínim de 8 caràcters.

T'has quedat amb dubtes?
T'ho expliquem tot a la nostra landing informativa