Registra't a El Meu Clínic

Ja t'has registrat? Iniciar sessió
Tipus de document
  • El número d'identificació fiscal o NIF es constitueix del nombre del seu document nacional d'identitat seguit del corresponent codi o caràcter de verificació, constituït per una lletra majúscula. El número d'identificació per a estrangers o NIE és l'equivalent al NIF per a ciutadans estrangers amb residència espanyola. El número d'identificació fiscal o NIF es constitueix del nombre del seu document nacional d'identitat seguit del corresponent codi o caràcter de verificació, constituït per una lletra majúscula. El número d'identificació per a estrangers o NIE és l'equivalent al NIF per a ciutadans estrangers amb residència espanyola.
  • El número d'identificació CAT Salut és el conjunt de regles (expressades amb números i / o lletres) que, de forma individual i unívoca, permet identificar cada persona acreditada del CatSalut. Es troba a la targeta sanitària individual. El número d'identificació CAT Salut és el conjunt de regles (expressades amb números i / o lletres) que, de forma individual i unívoca, permet identificar cada persona acreditada del CatSalut. Es troba a la targeta sanitària individual.

Ha de tenir un mínim de 8 caràcters.

Si tens qualsevol dubte escriu-nos a elmeuclinic@clinic.cat